Christian er en erfaren foredragsholder og debattør. Han formidler sin viden til et bredt publikum, og holder foredrag for virksomheder og organisationer, NGOer, kommuner og regioner, biblioteker, højskoler, museer, kirker og på festivaler.

Høvdingeledelse - om fremtidens chefer og værdierne de leder efter

 

'Fremtiden kalder på høvdingeledelse', er Christians budskab i det her foredrag. Det lyder paradoksalt, for hvad har fortidens høvdinge at gøre med fremtidig ledelse? Alt, hævder han. Med afsæt i antropologiske studier af magt og ledelse blandt oprindelige folk, fra vikingetiden til amazonjunglen, viser han hvordan høvdinge i menneskets tidligste stadier var mestre i at lede - baseret på ydmyghed, generøsitet, empati, inspiration, diversitetsbevidsthed og lydhørhed overfor stammernes mange forskellige behov. Lige præcist det som fremtiden kalder på. Og fremtidens høvding kan lige så godt være kvinde, have minoritetsbaggrund eller have en synligt eller usynligt handicap. At være høvding er en kvalitet ved den gode leder uanset baggrund.

 

Høvdingeledelse gør op med ideen om, at ledere har særlige privilegier, er hævet over flokken og skal være machoagtige eller hårdhændede. I stedet må fremtidens ledere være bevidst inkluderende, så de kan navigere i og balancere et stadig mere mangfoldigt og komplekst fællesskab på arbejdspladsen. Det er via høvdingeledelse, at medarbejderne bedst motiveres til at opnå resultater, samtidigt med at de er motiverede, trygge og bliver inspireret.

 

Høvdingelederens fokus på diversitet, tillid, tryghed og inkluderende fællesskaber er ikke kun 'good for business'. Det er en historisk nødvendighed. Faktisk har det altid været høvdingens fremmeste opgave: at skabe et dynamisk fællesskab bygget på forskelligheder.

 

Og hvordan gør man så det?

Med eksempler fra fortidens høvdinge og nutidens høvdingeledere viser Christian, hvordan lederes bevidsthed om tryghed og fællesskab, magt og diversitet kan øge trivsel, drive og sammenhold hos de ansatte, fastholde medarbejderne og gøre arbejdspladsen attraktiv.

 


En guide til den diversitetsbevidste og inkluderende leder


”Hvordan ser fremtidens leder ud og hvordan hænger ledelse sammen med diversitetsbevidsthed, tryghed og inkluderende fællesskaber?”, spørger Christian i det her foredrag.


Vi lever i en ny virkelighed, hvor organisationer og virksomheder er i gang med at udvikle strategier for øget diversitet, ligeværd og inklusion (DEI). Det gælder om at gribe muligheden og gå forrest med at gentænke sit værdigrundlag, så det rimer på et mangfoldigt arbejdsmarked og en tillidsfuld, ligeværdig og lyttende tilgang til hinanden. Skal man kunne rekruttere og fastholde nye talenter, er ledelser nødt til at imødekomme de kommende generationers krav til empatisk, ydmyg og diversitetsbevidst ledelse. Ellers løber talenterne andre steder hen, og arbejdspladsens omdømme og sammenhold løber ud i sandet. Øget bevidsthed om diversitet i ledelse er nemlig ikke kun godt for produktiviteten og medarbejdernes trivsel, psykologiske tryghed og fællesskabsfølelse. Det er også helt afgørende for branding af organisationen som et sted med fingeren på pulsen, og blik for tidens spørgsmål om etik, ligestilling og retfærdighed. Et sted som både medarbejdere og partnere føler sig tiltrukket af og forbundet til og som peger ind i fremtiden.
Hvordan har MeToo påvirket mænd og hvad er de nye frontlinjer?


I dette foredrag stiller Christian skarpt på hvordan maskulinitet, magt og grænser er forandret efter MeToo, på arbejdspladsen og i privatlivet. Hvilke nye spilleregler gælder, når det handler om at forebygge krænkelser, chikane og magtmisbrug i dag?


Hvad kan vi lære af MeToo og hvordan forbedres  respektfuld samvær mellem mænd - og kvinder, mellem de nye og ændre generationer? Hvordan kan vi bruge principper om ligeværd, gensidig og respektfuld adfærd til at skabe kulturændring? Hvilke nye mandeidealer er ved at opstå? Og hvordan kan vi skabe en kultur uden grænseoverskridende adfærd?


Foredraget kaster nyt lys på betydningen af magt, grænser, køn og generationer. Christian slår et slag for at begge køn skal bidrage til at skabe sunde relationer bygget på ligeværd, empati, samtykke og tydelige grænser. Med foredraget gør Christian status efter MeToo og rusker op i debatten.

Er manden helt på månen?


Et foredrag om mænds plads i ligestillingskampen, i hjemmet, i deres arbejds- og familieliv - for hvad er mandens positive bidrag til samfundet i vores tid? Et foredrag om nye kønsroller, nye manderoller og forbilleder og hvordan både kvinder og mænd kan være med til at give maskulinitet en positiv betydning.


Undersøgelser viser, at hver femte danske mand under 30 er skeptiske overfor ligestilling. En anden undersøgelse viser, at mænd mere end nogensinde søger hjælp med mentale problemer. En tredje undersøgelse peger på, at mænd savner en meningsfuld ’manderolle’ i dagens samfund.


Foredraget forklarer hvorfor vi er endt der, hvor manderollen er til debat, hvorfor mænd er splittet om deres rolle og betydning, som ven, far, kæreste og kollega og som mand 'med et formål'.

Ligestillingsdebatten drejer sig ofte om kvinder og deres ligestilling, og mange mænd føler kun de portrætteres negativt, som toksiske, dominerende, overflødige eller bare i vejen.


Hvilke maskuliniteter er der brug for i det ligestillede samfund, og hvad med de mænd der føler sig udenfor, utilstrækkelige eller ensomme?


Er manden helt på månen, eller er der brug for nye forbilleder, kønsroller og mandefællesskaber?

Gennem nyeste forskning om mænd, venskaber, forbilleder, farrollen og kønsroller, og interview med mænd i hele landet, unge som gamle, diskuterer Christian mandens plads i fremtidens samfund. Mange af pointerne kommer fra bogen ’Da MeToo ramte manden’, om ny maskulinitet, sårbarhed og mandekultur. Gennem eksempler fra samtaler med mænd, og ikoner som Tobias Rahim, Harry Styles og Andrew Tate, debatterer Christian tidens polariseringer og de løsninger vi må finde sammen.


Er det tid til at manden går mere hjemme med børnene og vægter kvindens karriere højere?Hvordan opdyrker vi nye mandefællesskaber? Er der plads til mænds sårbarhed? Og hvad kan kvinder gøre for at give mænd plads til at være hele mænd?