Christian Groes er en erfaren foredragsholder og debattør. Han formidler sin viden til et bredt publikum, bl.a. på højskoler og gymnasier, i virksomheder og fagforeninger, NGOer, kommuner og regioner, biblioteker, museer og kirker, festivaler og politiske arrangementer.

Høvdingeledelse: Nye ledelsesværdier, inklusion og diversitetsbevidsthed


”Hvordan skabes en ny organisationskultur og nye ledelsesværdier på arbejdspladsen?”, spørger Christian Groes i det her foredrag.


Efter MeToo og det øgede fokus på diversitet og inklusion lever vi i en ny virkelighed, som alle organisationer og virksomheder må indrette sig efter. Det gælder om at gribe muligheden, gentænke sin samværspolitik og udvikle nye værdier, og en organisationskultur og strategi der kan sikre medarbejdernes trivsel, tryghed og følelse af fællesskab, og samtidig fremtidssikre organisationens troværdighed og integritet. Christian kalder det høvdingeledelse. Inspireret af sit eget feltarbejde og klassiske antropologiske studier af høvdinge blandt indfødte indianere i Amazonjunglen, viser han hvordan der er andre måder at lede på - baseret på ydmyghed, diversitetsbevidsthed og lydhørhed overfor ansattes forskellige behov og livsverdener. Høvdingeledelse gør op med ideen om at ledere har særlige privilegier, og minder om at ledere er underlagt fællesskabet, ikke omvendt. Med sit foredrag klæder han organisationer på til at håndtere den nye virkelighed, fra ledelsesgangen til hverdagens generelle organisationskultur. Med enkelte redskaber kan man fremme en adfærd og et sprogbrug, kort sagt en ’kultur’ - der tilgodeser medarbejderne på tværs af etnicitet, alder, køn og kultur og bygger bro mellem alle led i organisationen.


Høvdingen er bevidst om sin magt og ydmyg i sin brug af den. Han lytter til forskellighed og kritik af magten fordi hans rolle er at holde sammen på stammen. Christian viser, hvordan bevidsthed om magt og diversitet kan øge trivslen og fællesskabsfølelsen, fastholde medarbejderne og gøre arbejdspladsen attraktiv for alle.

Seksuel dannelse: Køn, grænser og ligestilling i ungdomskulturen


Woke, non-binær, panseksuel, kropspositiv, fuckboy, sugarbabe. Det er nogle af de ord de unge bruger om sig selv og hinanden, når de skal beskrive deres køn, seksualitet og identitet. Vi lever i en tid med splittelse, hastig forandring, flydende identiteter, og nye mande- og kvindeidealer. Den øgede kønsligestilling og fokus på LGBT-rettigheder, samtykke og kropsaktivisme har efterladt de unge med en række dilemmaer, tvivl og til- og fravalg. Hvad betyder ikoner som Andrew Tate for nogle unges modstand mod de nye tendenser? Hvad betyder en kønsflydende mand som Harry Styles som forbillede? Og hvad betyder de unges grænsesøgning i datinglivet, festlivet og på sociale medier? Og omvendt, hvordan kan de lære at sætte grænser efter #metoo og samtykkedebatten? Og hvad stiller vi op med unges søgen efter bekræftelse via hård træning, udseendefiksering, botox og selfies på instagram? Skal vi være bekymrede eller er der mening med galskaben? Det er nogle af de spørgsmål Christian vil besvare. Han vil fortælle hvorfor der ER mening med galskaben. De unge skal nok finde sig til rette, men de skal hjælpes på vej med viden, og deres usikkerheder, tvivl og tabuer skal italesættes og ikke gemmes væk: De har brug for seksuel dannelse.


Hvordan har MeToo ændret mænd og hvad er de nye spilleregler?


I dette foredrag stiller Christian skarpt på hvordan maskulinitet, magt og grænser er forandret efter MeToo, på arbejdspladsen og i privatlivet. Hvilke nye spilleregler gælder for flirt, intimitet og magt i dag?


Særligt kulturbranchen, medier og kreative arbejdspladser har været ramt af sager om krænkelser, mistrivel og grænseoverskridelser. 


Hvad kan vi lære af MeToo og hvordan forbedres  respektfuld samvær mellem mænd - og kvinder, mellem de nye og ændre generationer? Hvordan kan vi bruge principper om ligeværd, gensidig og respektfuld adfærd til at opbygge en ny kultur? Hvilke nye mandeidealer er ved at opstå? Og hvordan kan vi skabe en kultur uden grænseoverskridende adfærd?


Foredraget kaster nyt lys på betydningen af magt, grænser, køn og generationer. Christian slår et slag for at begge køn skal bidrage til at skabe sunde relationer bygget på ligeværd, empati, samtykke og tydelige grænser. Med foredraget gør Christian status efter MeToo og rusker op i debatten.

Hør mere


Kontakt mig for et uforpligtende tilbud