Christian er en erfaren foredragsholder og debattør. Han holder foredrag for virksomheder og organisationer, kommuner og regioner, biblioteker, højskoler, museer, kirker og kan desuden ofte opleves på Kulturmødet og Folkemødet.

Høvdingeledelse - om fremtidens chefer og værdien af ydmyghed

 

'Fremtiden kalder på høvdingeledelse', er Christians budskab i det her foredrag. Det lyder paradoksalt, for hvad har fortidens høvdinge at gøre med fremtidig ledelse? Med afsæt i antropologiske studier af magt og ledelse blandt oprindelige folk, fra vikingetiden til egne studier fra Amazonjunglen, viser han hvordan fortidens høvdinge - modsat hvad man skulle tro - var mestre i at lede. De fik opbakning fra folket for deres ydmyghed, generøsitet, inspiration, og lydhørhed overfor andres behov og ønsker. Lige præcist det som fremtiden kalder på. Og fremtidens høvding kan lige så godt være kvinde eller have minoritetsbaggrund. Foredraget kommer også med eksempler på en moderne høvdinge fra danske organisationer og virksomheder, fra topchefer til mellemledere der har udviklet en ledelsesstil der rummer høvdingens helt særlige egenskaber.

 

Høvdingeledelse gør op med ideen om, at ledere er skal være kyniske, 'hårde i filten', kommanderende eller machoagtige. I stedet må fremtidens ledere være selvbevidste, visionære, tryghedsskabende og balancere et stadig mere mangfoldigt fællesskab på arbejdspladsen.


Det er via høvdingeledelse, at medarbejderne motiveres til at opnå resultater, samtidigt med at de er trygge og kan udfolde sig frit og med øget selvbestemmende. Høvdingen er en tjener for fællesskabet, ikke omvendt. Fokus er på de ansattes behov, aldrig chefens egne ambitioner.

 

Høvdingelederens fokus på diversitet, tillid, tryghed og inkluderende fællesskaber er ikke kun 'good for business'. Det er en historisk nødvendighed. Faktisk har det altid været høvdingens fremmeste opgave: at skabe et dynamisk fællesskab bygget på forskelligheder.

 .Hvordan har MeToo påvirket mænd?


I dette foredrag stiller Christian skarpt på hvordan maskulinitet, magt og grænser er forandret efter MeToo, på arbejdspladsen og i privatlivet. Hvilke nye spilleregler gælder, når det handler om at forebygge krænkelser, chikane og magtmisbrug i dag?


Hvad kan vi lære af MeToo og hvordan forbedres  respektfuld samvær mellem mænd - og kvinder, mellem de nye og ændre generationer? Hvordan kan vi bruge principper om ligeværd, gensidig og respektfuld adfærd til at skabe en kulturændring?


Foredraget kaster nyt lys på betydningen af magt, grænser, køn og generationer med eksempler fra forskningen og fra bogen Da Metoo ramte manden. Christian slår et slag for at begge køn skal bidrage til at skabe sunde relationer gennem øget bevidsthed.

Mænds og drenges plads i ligestillingskampen


Et foredrag om mænds plads i ligestillingskampen, i hjemmet, i deres arbejds- og familieliv - for hvad er mandens positive bidrag til samfundet i vores tid? Christian gennemgår de nye kønsroller, manderoller og forbilleder og kommer med eksempler på, hvordan både kvinder og mænd kan være med til at give maskulinitet en positiv betydning.


Undersøgelser viser, at hver femte danske mand under 30 er skeptiske overfor ligestilling. En anden undersøgelse viser, at mænd for de flestes vedkommende foretrækker en arbejdsplads med en kvinde i spidsen og diversitet blandt kollegerne. Nogle mænd omfavner ligestilling, andre gør ikke.


Foredraget forklarer hvorfor vi er endt der, hvor manderollen er til debat, hvorfor mænd er splittet om deres rolle og betydning, som ven, far, partner og kollega og som mand 'med et formål'.


Ligestillingsdebatten drejer sig ofte om kvinder og mange mænd føler de portrætteres negativt, som toksiske, dominerende, overflødige eller bare i vejen.


Hvilke manderoller er der brug for i det ligestillede samfund, og hvad med de mænd der føler sig udenfor, sårbare, utilstrækkelige eller ensomme?


Gennem nyeste forskning om mænd, venskaber, forbilleder, farrollen og kønsroller, og sine samtaler med mænd i hele landet, diskuterer Christian mandens plads i fremtidens samfund. Gennem eksempler fra sine samtaler og mænds syn på ikoner som fx Jordan Peterson og Andrew Tate, debatterer Christian tidens polariseringer og mulige løsninger.


unsplash