Eksempler på opgaver:


  • Workshops om arbejdsmiljø, trivsel, diversitet og seksuel eller kønsmæssig chikane
  • Undersøgelser af arbejdsmiljø, trivsel, diversitet og seksuel eller kønsmæssig chikane.
  • Kvalitetssikring af undersøgelser, samt afrapportering om arbejdsmiljø, trivsel og chikane.


Erfaring som rådgiver, konsulent og samarbejdspartner


Christian har udført konsulentopgaver for FNs fødevareprogram og udviklingsprogram, Planned Parenthood, Udenrigsministeriet, AIDS-Fondet, Børns Vilkår og danske virksomheder. Derudover har han samarbejdet med Ungepsykiatrien, LGBT+ Danmark, Reden København, Sex og Samfund, Headspace, Ungdommens Røde Kors og danske regioner og kommuner.

Rådgivning

Workshops og rådgivning


Efter metoo-bølgen ønsker mange organisationer og virksomheder at skabe den kulturændring som tiden kalder på og være med til at sikre et sundt og trygt arbejdsmiljø. Men en kulturændring er mere end adfærdskodekser, officielle politikker og gode hensigter. Det kræver hårdt arbejde af medarbejdere, ledere, HR, bestyrelser og tillidsrepræsentanter. Og det kræver nye værdier og strukturer for ledelse, styrket bevidsthed om køn, magt og ligestilling og  opmærksomhed på inklusion af medarbejderne.


Christian Groes hjælper organisationer, statslige og kommunale institutioner og virksomheder. De primære opgaver er udarbejdelse og implementering af nye adfærdskodekser og – normer, herunder hvordan man skaber en kulturændring og et trygt og inkluderende miljø på arbejdspladsen. Det handler om at finde et passende sprog, mekanismer og rutiner at udvikle kulturen omkring, der indretter sig efter den tid vi lever i, hvor ligestilling, diversitet, inklusion og grænser er kodeord. Forskellige behov skal imødekommes så inklusionen kan foregå på tværs af alder, køn, etnicitet, seksualitet og handicap. Samtidigt skal der være plads til at være mennesker og gode kolleger, der kan udveksle anerkendelse, så arbejdslivet ikke bliver for stramt. Alle skal have lyst til at gå på arbejde og trives rent professionelt. Men hvordan gør man det, hvis alles behov skal opfyldes og ingen føle sig udenfor? Det kan Christian hjælpe med gennem sine workshops og sin rådgivning til HR, ledelser og bestyrelser.