Rådgivning


Christian hjælper organisationer og virksomheder som diversitetskonsulent, ledelsescoach og værdiudvikler. De primære opgaver er udarbejdelse af nye værdigrundlag, grundfortællinger og adfærdskodekser og kulturændring hen imod et trygt og inkluderende arbejdsmiljø. Det handler om at finde et passende sprog, principper, mekanismer og rutiner at udvikle kulturen omkring, der indretter sig efter den tid vi lever i, hvor ligestilling, diversitet, inklusion og empati er kodeord.


Forskellige behov og identiteter skal imødekommes så inklusion sker på tværs af bl.a. alder, køn, etnicitet, seksualitet, handicap og neurodiversitet. Samtidigt skal der være plads til at være mennesker og gode kolleger, med tillid og åbenhed, så arbejdslivet er et fælles projekt og ingen bliver ladt i stikken. Alle skal have lyst til at gå på arbejde og trives professionelt. Men hvordan gør man det, hvis alle skal føle sig hjemme?


Det kan Christian hjælpe med gennem forskningsbaserede og skræddersyede forløb og coaching af teams, HR og ledere.


Forløb og coaching - af teams og ledere


Erfaring som rådgiver og coach


Christian har siden 2010 udført konsulentopgaver for virksomheder, kommuner, regioner, FN, ministerier, mediehuse, uddannelsesinstitutioner og ngoer.


Ring eller skriv for at høre mere om tilbud, forløb og metoder.

Eksempler på opgaver og metoder


  • Forløb om diversitetsbevidsthed (køn, alder, etnicitet mm) og udvikling af grundfortællinger, samt konkrete forløb om trivsel, inklusion og psykologisk tryghed
  • Coaching af ledere i diversitetshåndtering, social og mental mapping og psykologisk tryghed hos lederen
  • Udvikling af høvdingeledelse via en personlig, ydmyg, robust og empatisk ledelsesstil (bog på vej...!!)
  • Kvalitetssikring og rådgivning i ESG/DEI-rapportering
  • Forskningsbaserede metoder i diversitetshåndtering, tillidsopbygning og ledelsescoaching i organisationer
  • Antropologiske metoder, social network analysis, tryghedskabelse og synergier i sammensatte teams
  • Regenerative metoder og servant leadership