Rådgivning

Workshops, coaching og rådgivning


Christian hjælper organisationer og virksomheder som diversitetskonsulent, ledelsescoach og værdiudvikler.


Vi lever i en ny virkelighed, hvor organisationer og virksomheder er i gang med at udvikle tidssvarende strategier for diversitet, ligeværd og inklusion (DEI). Det gælder om at gå forrest og gentænke sit værdigrundlag, så det rimer på et mangfoldigt arbejdsmarked og en lyttende tilgang til medarbejderne.


Skal man kunne rekruttere og fastholde nye talenter og øge medarbejdertrivselen, må ledere og HR være klar til at imødekomme nye generationers krav til empatisk, nærværende og diversitetsbevidst ledelse. Desuden er det et afgørende element i virksomheders ESG-rapporter.


Ellers risikerer man at talenterne søger andre steder hen og at arbejdspladsens sammenhold forsvinder. Øget bevidsthed om diversitet, blandt ledere og medarbejdere, er ikke kun godt for produktiviteten og medarbejdernes trivsel, tryghed og fællesskabsfølelse. Det er også afgørende for branding af organisationen som et sted med blik for tidens spørgsmål om ligestilling, inklusion og social retfærdighed. Et sted som både medarbejdere, ledere og partnere føler sig forbundet til og er loyale overfor og som peger ind i en diversitetsbevidst fremtid.


Christian hjælper organisationer og virksomheder med at imødekomme den nye virkelighed. De primære opgaver er udarbejdelse af nye værdigrundlag, grundfortællinger og adfærdskodekser og kulturændring hen imod et trygt og inkluderende arbejdsmiljø. Det handler om at finde et passende sprog, principper, mekanismer og rutiner at udvikle kulturen omkring, der indretter sig efter den tid vi lever i, hvor ligestilling, diversitet, inklusion, rummelighed og empati er kodeordene.


Forskellige behov og identiteter skal imødekommes så inklusion sker på tværs af bl.a. alder, køn, etnicitet, seksualitet, handicap og neurodiversitet. Samtidigt skal der være plads til at være mennesker og gode kolleger, med tillid og åbenhed, så arbejdslivet er et fælles projekt og ingen bliver ladt i stikken. Alle skal have lyst til at gå på arbejde og trives professionelt. Men hvordan gør man det, hvis alle skal føle sig hjemme?


Det kan Christian hjælpe med gennem forskningsbaserede og skræddersyede foredrag, workshops og coachingforløb til medarbejdere, HR, ledere, bestyrelser og teams.

Eksempler på opgaver og metoder


  • Workshops om diversitetsbevidsthed, køn, nye ledelsesformer, værdier og grundfortællinger, inklusion, arbejdsmiljø, trivsel, tryghed og chikanehåndtering
  • Coaching af ledere i diversitetshåndtering, social og mental mapping, tryghed hos lederen selv og udvikling af en personlig, ydmyg, robust og empatisk ledelsesstil
  • Kvalitetssikring og rådgivning i diversitetsbevidsthed, arbejdsmiljøundersøgelser og ESG/DEI-rapportering
  • Forskningsbaserede metoder i diversitetshåndtering, tillidsopbygning og ledelsescoaching i organisationer
  • Antropologiske metoder, social network analysis, tryghedskabelse og synergier i sammensatte teams
  • Regenerative metoder og servant leadership


Erfaring som rådgiver og coach


Christian har siden 2010 udført konsulentopgaver for bl.a. FNs fødevareprogram WFP, Udenrigsministeriet, Danmarks Radio, Børns Vilkår og har de senere år samarbejdet med virksomheder som Warner Bros, M Group, AON og Danfoss.

Derudover har han samarbejdet med Ungepsykiatrien, Sex og Samfund, Højskolernes Hus, Headspace, Aids-fondet, Røde Kors og danske regioner og kommuner.


Erfaring i 1:1 forløb og coaching af ledere på alle niveauer, herunder i selvbevidsthed, bias og servant leadership


Ring eller skriv for at høre mere om tilbud, forløb og metoder